Liên hệ với lrc-tnu.edu.vn

Đã kiểm duyệt nội dung

TRUNG TÂM HỌC LIỆU- ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

  • Địa chỉ: Phường Tân Thịnh-Thành phố Thái Nguyên
  • Điện thoại: : (+84)-02083.852.443   Fax: 02083.656.601
  • Email: tthl(a)tnu.edu.vn
Back to top button