Điều khoản sử dụng lrc-tnu.edu.vn

Đã kiểm duyệt nội dung

ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG

Chào mừng bạn đến với trang web của Trung tâm Học liệu và Thông tin – Đại học Thái Nguyên (https://lrc-tnu.edu.vn/). Trước khi tiếp tục sử dụng trang web này, vui lòng đọc kỹ và hiểu rõ các điều khoản sử dụng sau đây. Việc tiếp tục sử dụng trang web này sẽ được hiểu là bạn đã chấp nhận tất cả các điều khoản và điều kiện được quy định dưới đây.

Bản Quyền: Mọi nội dung trên trang web https://lrc-tnu.edu.vn/ thuộc bản quyền của Trung tâm Học liệu và Thông tin – Đại học Thái Nguyên. Bất kỳ việc sao chép, phân phối hoặc sử dụng nội dung này mà không có sự đồng ý của chúng tôi đều bị cấm.

Sử Dụng Hợp Lý: Bạn cam kết sẽ sử dụng trang web https://lrc-tnu.edu.vn/ chỉ cho mục đích hợp lý và phù hợp với các luật pháp hiện hành.

Bảo Mật Thông Tin: Chúng tôi cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của bạn theo Chính sách Bảo Mật được công bố trên trang web này. Bất kỳ thông tin nào bạn cung cấp cho chúng tôi cũng sẽ được bảo mật và chỉ được sử dụng cho mục đích cụ thể.

Liên Kết Đến Trang Web Bên Ngoài: Trang web https://lrc-tnu.edu.vn/ có thể chứa liên kết đến các trang web bên ngoài. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về nội dung hoặc chính sách bảo mật của những trang web đó.

Thay Đổi Điều Khoản: Chúng tôi có quyền điều chỉnh và thay đổi các điều khoản sử dụng này mà không cần thông báo trước. Việc tiếp tục sử dụng trang web sau khi có bất kỳ thay đổi nào được áp dụng sẽ được hiểu là bạn chấp nhận những thay đổi đó.

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc ý kiến đóng góp nào về các điều khoản sử dụng này, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua thông tin dưới đây.

Trung tâm Học liệu và Thông tin – Đại học Thái Nguyên
Địa chỉ: [Địa chỉ của trung tâm]
Email: [Địa chỉ email]
Điện thoại: [Số điện thoại]

Cảm ơn bạn đã sử dụng trang web của chúng tôi!

Back to top button