Công đoàn TTHL - NXB tổ chức Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ Đại hội IV 2017 -2022

Sáng ngày 15/06, Công đoàn Trung tâm Học liệu (TTHL) – Nhà xuất bản (NXB) đã tổ chức Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ Đại hội IV 2017 -2022. Hội nghị có nhiệm vụ đánh giá một cách khách quan, toàn diện tình hình triển khai, kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn TTHL-NXB, Nghị quyết Đại hội Công đoàn ĐHTN, Nghị quyết Đại hội và 07 chương trình công tác toàn khóa của Ban Chấp hành (BCH) CĐGD Việt Nam trong nửa đầu nhiệm kì, đồng thời đề ra phương hướng công tác công đoàn nửa cuối nhiệm kì. 


Hội nghị được tiến hành dưới sự chủ trì của Đoàn chủ tịch: Đồng chí Trần Hồng Anh - Ủy viên BCH Công đoàn ĐHTN, Chủ tịch Công đoàn TTHL- NXN – Phó Giám đốc TTHL&CNTT; Phó Chủ tịch CĐ TTHL- NXB: Đồng chí Nguyễn Thành Trung  và đồng chí Lê Thị Như Nguyệt. Tham dự Hội nghị còn có thành viên trong BCH, các đồng chí tổ trưởng các tổ công đoàn TTHL-NXB.

    

  Đoàn chủ tịch chủ trì Hội nghị 

Công đoàn TTHL- NXB là công đoàn cơ sở trực thuộc Công đoàn ĐHTN. Hiện nay, số đoàn viên công đoàn là: 70, sinh hoạt ở 04 tổ công đoàn. Trong đó, nữ 37 . Trình độ chuyên môn: Giáo sư: 01, Tiến sĩ: 3, Thạc sĩ: 40 (03 NCS), Đại học: 18; Trình độ Chính trị: Cao cấp, cử nhân: 10; Đoàn viên công đoàn là đảng viên có 48 đồng chí.

Thay mặt Công đoàn TTHL - NXB, đồng chí Trần Hồng Anh - Ủy viên BCH Công đoàn ĐHTN, Chủ tịch Công đoàn TTHL – NXB đã trình bày Báo cáo sơ kết giữa nhiệm kỳ của BCH Công đoàn TTHL-NXB khóa IV, nhiệm kỳ 2017-2022. Theo đó, Trong nửa đầu nhiệm kì 2017-2022, được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của lãnh đạo, 2 đơn vị đã triển khai thực hiện và hoàn thành tốt các nhiệm vụ theo kế hoạch như sau:

 Về lĩnh vực thư viện: TTHL&CNTT đã bổ sung 62.031 tên tài liệu in, 58.999 tài liệu điện tử và 10 bộ cơ sở dữ liệu. Tổng số lượt bạn đọc đến sử dụng tại chỗ là 1.003.468 lượt. Số tài liệu mượn trả là 56.391 lượt. Số lượt truy cập tài liệu điện tử là 1.922.665 lượt, tải tài liệu là 142.087 lượt. Đã có 28.534 lượt bạn đọc tham gia các chương trình hướng dẫn sử dụng các nguồn tài nguyên thông tin TTHL&CNTT. Trung tâm đã in, nhập dữ liệu và đồng bộ 46.171 thẻ bạn đọc. 

Về lĩnh vực Xuất bản: Trong 03 năm, NXB đã xuất bản được 271 xuất bản phẩm; Xây dựng và thực hiện hiệu quả 05 dự án xuất bản sách theo Chương trình Nhà nước đặt hàng. Đạt 10 giải thưởng về sách. Đẩy mạnh khai thác bản thảo, phối hợp với các đơn vị trong và ngoài  ĐHTN xuất bản giáo trình, đề cương bài giảng, kỷ yếu khoa học… phục vụ công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ của ĐHTN. Sản phẩm của NXB là minh chứng quan trọng phục vụ kỳ thi nâng ngạch giảng viên, viên chức, phong học hàm Phó Giáo sư, Giáo sư hằng năm. 

Đồng chí Trần Hồng Anh –  Ủy viên Ban chấp hành Công đoàn ĐHTN, Chủ tịch Công đoàn TTHL - NXB trình bày Báo cáo sơ kết giữa nhiệm kỳ của BCH Công đoàn TTHL-NXB khóa IV, nhiệm kỳ 2017-2022.

Có thể thấy, trong nửa đầu nhiệm kỳ vừa qua được sự chỉ đạo của công đoàn cấp trên, của Đảng ủy và sự nỗ lực không ngừng của mỗi công đoàn viên tạo nên một sự đoàn kết chặt chẽ, không ngừng phấn đấu cho sự phát triển và lớn mạnh của tổ chức công đoàn TTHL - NXB. Các hoạt động của công đoàn tại 2 đơn vị luôn chú trọng quán triệt, động viên toàn thể công đoàn viên tích cực thi đua làm việc tốt, sáng tạo vượt qua khó khăn để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ. Công đoàn đã làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục pháp luật, quán triệt học tập và làm  theo tấm gương đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đặc biệt, Công đoàn đã triển khai thực hiện có hiệu quả các hoạt động từ thiện, đền ơn đáp nghĩa, thăm hỏi đau ốm, hiếu, hỷ, các công đoàn viên giúp đỡ, động viên nhau trong công việc cũng như trong cuộc sống.

Với những nỗ lực của công đoàn TTHL - NXB, cán bộ đoàn viên công đoàn được nhận nhiều danh hiệu thi đua và phần thưởng tiêu biểu như: 08 cá nhân, tập thể được tặng Giấy khen của CĐ ĐHTN. 03 cá nhân, tập thể được nhận Bằng khen của Công đoàn Giáo dục Việt Nam, của Liên đoàn Lao động tỉnh Thái Nguyên, 01đồng chí được nhận Bằng khen Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, 01 cá nhân được trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhì, 01 cá nhân được trao tặng huân chương lao động hạng Ba.

     Đồng chí  Lê Thị Như Nguyệt – Phó Chủ tịch CĐ TTHL- NXB trình bày  tham luận

Hội nghị đã được lắng nghe bài tham luận “ Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ viên chức đáp ứng nhu cầu công tác trong tình hình mới” của đ/c Lê Thị Như Nguyệt – Phó Chủ tịch CĐ TTHL- NXB . Bài tham luận cũng là chủ đề gợi mở để Hội nghị lấy ý kiến của từng cá nhân trong BCH và các tổ trưởng CĐ, nghiêm túc đánh giá, kiểm điểm lại hoạt động điều hành tổ chức, thực hiện nhiệm vụ được giao của từng cá nhân trong thời gian qua và sẽ nỗ lực khắc phục trong thời gian tới.

Hội nghị cũng đã bàn bạc, thảo luận và nhất trí đóng góp, bổ sung phương hướng hoạt động công đoàn giai đoạn 2020 – 2022. Nửa nhiệm kỳ còn lại Công đoàn TTHL - NXB sẽ tiếp tục thực hiện tốt hơn nữa chức năng của tổ chức Công đoàn nhằm đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh, góp phần xây dựng cơ quan, đơn vị ngày càng phát triển.

 

Hội nghị mong muốn toàn thể công đoàn viên 2 đơn vị thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ được giao và tham gia các cuộc vận động do các cấp chính quyền phát động, tích cực thực hiện các quy định về phát huy quyền làm chủ của CBVC, góp phần xây dựng tổ chức Đảng và chính quyền vững mạnh, đẩy mạnh tốc độ phát triển về mọi mặt của TTHL, NXB.

Qua buổi làm việc nghiêm túc, bài bản, trình tự; với tinh thần tập trung và trách nhiệm cao. Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ Đại hội IV 2017 -2022 công đoàn TTHL – NXB đã thành công tốt đẹp.

Tin bài: TB


Gửi bình luận

Nhập nội dung.
Nhập họ tên.
Nhập địa chỉ.
Nhập địa chỉ email.