Đề nghị Trung tâm Học liệu mua tài liệu

Để đề nghị TTHL mua tài liệu theo yêu cầu, bạn đọc điền các thông tin và gửi thư theo thông tin bên dưới:

Thông tin chi tiết về tài liệu:

 • Tên tài liệu:
 • Tác giả:
 • Chuyên ngành/Chủ đề:
 • Nhà xuất bản:
 • Năm xuất bản:
 • ...

Thông tin về người yêu cầu mua sách:

 • Tên:
 • Số thẻ bạn đọc:
 • Địa chỉ e-mail:
 • ...

Gửi tới

 • ThS. Vũ Minh Huệ
 • Trưởng phòng Công tác Nghiệp vụ
 • ĐT: 0988.402-345       Fax: 02803 656 601
 • Email*: vmhue(a)tnu.edu.vn *

* Hãy thay thế cụm từ (a) thành @ để có địa chỉ thư hoàn chỉnh. Phương pháp này để chống thư rác.

TTHL

Gửi bình luận

Nhập nội dung.
Nhập họ tên.
Nhập địa chỉ.
Nhập địa chỉ email.