Liên hệ tặng sách cho TTHL

Các cá nhân và tổ chức trong và ngoài nước trao tặng TTHL các tặng phẩm như giáo trình, sách tham khảo, luận án, luận văn, báo cáo khoa học, đĩa CD-ROM, tài liệu điện tử và các loại hình tài liệu khác xin liên hệ :


  1. ThS Vũ Minh Huệ

Phó trưởng phòng

Phòng Công tác Nghiệp vụ

ĐT: 0988 402 357

Email: vmhue@lrc-tnu.edu.vn

  1. ThS Nguyễn Hoài Nam

Phó trưởng phòng

Phòng Công tác Nghiệp vụ

ĐT: 0912 454 948

Email: nhnam@lrc-tnu.edu.vn

TTHL

Gửi bình luận

Nhập nội dung.
Nhập họ tên.
Nhập địa chỉ.
Nhập địa chỉ email.