Phòng Tổng hợp

Chức năng - Nhiệm vụ:


  • Công tác Hành chính, văn thư lưu trữ;
  • Công tác Tài chính kế toán;
  • Công tác Tổ chức cán bộ, thi đua khen thưởng;
  • Công tác thanh tra, pháp chế;
  • Tham gia công tác tổ chức sự kiện và phục vụ;
  • Công tác, mua sắm, vận hành máy móc thiết bị, quản lý tài sản, cơ sở vật chất;
  • Công tác bảo vệ, vệ sinh.

Danh bạ, điện thoại, địa chỉ Email cán bộ - nhân viên:

STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ EMAIL SỐ ĐIỆN THOẠI
1

Nguyễn Thành Trung

Trưởng phòng nttrung(a)tnu.edu.vn 0963.222.668
2

Vũ Minh Huệ

Phó Trưởng phòng vmhue(a)tnu.edu.vn 0944.478.789
         
3

Thiều Trung Hiếu

Hiện tại đi du học tthieu@tnu.edu.vn  
4

Nguyễn Trọng Bằng

Kế toán trưởng ntbang(a)tnu.edu.vn 0963.667.888
5

Lê Hữu Thắng

Chuyên viên lhthang(a)tnu.edu.vn 0942.838.186
6

Nông Thị Thu Huyền

Chuyên viên ntthuyen(a)tnu.edu.vn 0989.324.667
7

Vương Thị Phong

Chuyên viên vtphong(a)tnu.edu.vn 0912.360.262
8

Dương Thị Mai Uyên

Kế toán viên dmuyen(a)tnu.edu.vn 0977.819.567
9

Hoàng Thị Thu Thúy

Chuyên viên httthuy(a)tnu.edu.vn 0961.894.893
10

Trần Thị Mỹ Hạnh

Chuyên viên ttmhanh(a)tnu.edu.vn 0978.317.888
11

Nguyễn Thị Hương Lan

Chuyên viên nthlan(a)tnu.edu.vn 0974.944.801
12

Nguyễn Hoài Nam

Nhân viên nhnam(a)tnu.edu.vn 0986.191.955
13

Đỗ Đại Thanh

Lái xe ddthanh(a)tnu.edu.vn 0966.088.886
  TỔ BẢO VỆ      
13

Nguyễn Tất Hùng

    0934.382.874
14

Nguyễn Văn Chuyển

     
15

Ninh Quốc Hoạt

     
16

Vũ Văn Sơn

     
17

Phan Văn Thiết

     
  TỔ VỆ SINH      
18

Trần Thị Thảo

    0362.316.656
19

Nguyễn Thị Hồng

    0395.881.008
20

Đoàn Thị Minh Hoa

     

 

Gửi bình luận

Nhập nội dung.
Nhập họ tên.
Nhập địa chỉ.
Nhập địa chỉ email.