Đăng ký gia nhập chi hội thông tin thư viện các trường đại học cao đẳng trung du miền núi phía bắc
Hướng dẫn tìm tài liệu
Tìm tin theo chủ đề

Trang chủ

Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên hỗ trợ các trường phổ thông hoạt động thí nghiệm, học trải nghiệm


Thứ hai, 7/30/2018, 10:03:10 AM

Tiếp tục thực hiện chương trình đổi mới hoạt động dạy học và gắn hoạt động sư phạm với các trường phổ thông, trong tháng 7-2018, Trường Đại học Sư phạm (Đại học Thái Nguyên) đã tổ chức ký kết hợp tác với 39 trường phổ thông (THPT và THCS) trên địa bàn tỉnh về phối hợp và hỗ trợ hoạt động thí nghiệm, học trải nghiệm các môn Vật lý, Hóa học, Sinh học.

Học sinh Trường THPT Ngô Quyền (T.P Thái Nguyên) học môn Vật lý thông qua hoạt động trải nghiệm các thí nghiệm do giảng viên Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên trực tiếp hướng dẫn thực hành).

Theo đó, các trường phổ thông sẽ chủ động phối hợp với các khoa  của Trường Đại học Sư phạm trong khai thác và sử dụng có hiệu quả phòng thí nghiệm tại Trường Đại học Sư phạm. Bên cạnh đó, Trường Đại học Sư phạm sẽ thực hiện các chương trình tư vấn hỗ trợ của giảng viên Trường Đại học Sư phạm với các trường THCS, THPT trên địa bàn về thực hiện các giờ dạy tốt, đổi mới phương pháp dạy học, thực hiện các kỹ năng để tổ chức các hoạt động thực hành thí nghiệm của 3 môn Vật lý, Hóa học, Sinh học cho học sinh.

Đặc biệt, trong chương trình phối hợp, Trường Đại học Sư phạm sẽ hỗ trợ các trường phổ thông triển khai các hoạt động trải nghiệm sáng tạo, hỗ trợ giáo viên, học sinh trong việc thực hiện các nhiệm vụ nghiên cứu khoa học theo định hướng giáo dục STEM.      

Trần Nguyên
Các tin khác

Tài liệu điện tử mới

Nghiên cứu khả năng hấp phụ Fe(III), Ni(II) của than chế tạo từ bẹ chuối

Nghiên cứu khả năng hấp phụ Fe(III), Ni(II) của than chế tạo từ bẹ chuối

Tác giả: Thiềng,Lê Hữu; Huế,Trần Thị; Nhạn,Hoàng Thị

NXB:

A Quasi-Residual Principle in Regularization for a Common Solution  of a System of Nonlinear Monotone Ill-Posed Equations

A Quasi-Residual Principle in Regularization for a Common Solution of a System of Nonlinear Monotone Ill-Posed Equations

Tác giả: Bường,Nguyễn; Hương,Trần Thị; Thủy,Nguyễn Thị Thu

NXB:

Kết quả nuôi cấy đơn bào Histomonas meleagridis trong môi trường Dwyers và gây nhiễm cho gà ở Thái Nguyên

Kết quả nuôi cấy đơn bào Histomonas meleagridis trong môi trường Dwyers và gây nhiễm cho gà ở Thái Nguyên

Tác giả: Lan,Nguyễn Thị Kim; Tính,Trương Thị; Giang,Đỗ Thị Vân; Ngà,Nguyễn Thị Bích

NXB:

Steroidal glycosides from  M arsdenia tenacissima

Steroidal glycosides from M arsdenia tenacissima

Tác giả: Khang,Phạm Văn

NXB: