Đăng ký gia nhập chi hội thông tin thư viện các trường đại học cao đẳng trung du miền núi phía bắc
Hướng dẫn tìm tài liệu
Tìm tin theo chủ đề

Trang chủ

Trung tâm Học liệu - Đại học Thái Nguyên


Chủ nhật, 6/20/2010, 7:50:51 PM
Trung tâm Học liệu - Đại học Thái Nguyên (ĐHTN) là đơn vị thuộc khối phục vụ đào tạo với tiền thân là Trung tâm Thông tin - Thư viện được đổi tên thành Trung tâm Học liệu (TTHL) theo quyết định số 64/QĐ-TCCB ngày 25/02/2005 của Giám đốc ĐHTN. Ngày 21/11/2007 TTHL chính thức mở cửa phục vụ bạn đọc đánh dấu sự ra đời, hoạt động của một đơn vị phục vụ đào tạo có chất lượng, phục vụ tốt nhu cầu học tập, nghiên cứu và chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật cho học sinh, sinh viên, cán bộ, giảng viên của ĐHTN và dân cư trong vùng.Tên giao dịch quốc tế: Thai Nguyen University – Learning Resource Center (Viết tắt là TNU – LRC)
 
CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA TRUNG TÂM HỌC LIỆU

 Chức năng

 • TTHL có chức năng tham mưu cho Giám đốc ĐHTN trong việc tổ chức, quản lý, điều hành và thúc đẩy phát triển hệ thống thông tin – thư viện trong toàn Đại học; trực tiếp tổ chức các hoạt động khảo sát đánh giá, xây dựng, khai thác và cung cấp các nguồn thông tin tư liệu, học liệu và các nguồn lực khác phục vụ cho công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao tiến bộ khoa học công nghệ của Đại học, Thái Nguyên và các tỉnh trong khu vực; tổ chức và cung cấp các dịch vụ hỗ trợ công tác đào tạo và nghiên cứu khoa học, các chương trình học tập, tập huấn, bồi dưỡng nâng cao kiến thức và kỹ năng, các hoạt động truyền thông vận động nhằm tuyên truyền thúc đẩy việc ứng dụng các thành tựu, tiến bộ khoa học công nghệ phục vụ cho phát triển kinh tế xã hội của vùng trung du, miền núi phía Bắc và cả nước.
 • Trong quá trình hoạt động, TTHL hợp tác chặt chẽ với các đơn vị thành viên trong ĐHTN, với các cơ sở đào tạo, nghiên cứu trong và ngoài nước để thúc đẩy sự phát triển, nâng cao uy tín và khả năng hội nhập của ĐHTN; đồng thời có trách nhiệm tư vấn, hỗ trợ các cơ sở đào tạo, nghiên cứu và các địa phương trong vùng; đồng thời có trách nhiệm tư vấn, hỗ trợ các cơ sở đào tạo, nghiên cứu và các địa phương trong vùng phù hợp với nhiệm vụ được giao.

 Nhiệm vụ

 • Tham mưu cho Đảng ủy, Giám đốc ĐHTN về chuyên môn nghiệp vụ và các hoạt động liên quan đến hệ thống thông tin – thư viện trong toàn Đại học    
 • Xây dựng và tổ chức triển khai các kế hoạch ngắn hạn, trung hạn và dài hạn về công tác thông tin – thư viện phù hợp với kế hoạch chung của toàn Đại học và đáp ứng các yêu cầu về đào tạo, nghiên cứu và chuyên giao khoa học – công nghệ.
 • Tổ chức các hoạt động khảo sát, đánh giá, xây dựng khai thác và cung cấp thông tin tư liệu, học liệu và các nguồn lực khác cho các đơn vị trong và ngoài Đại học Thái Nguyên phục vụ cho công tác đào tạo; đổi mới phương pháp dạy học, nghiên cứu khoa học và ứng dụng các thành tựu khoa học công nghệ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của vùng trung du, miền núi phía Bắc và cả nước.
 • Tư vấn xây dựng, ứng dụng, cung cấp và chuyển giao hệ thống trang thiết bị, phần mềm, thành tựu khoa học, ứng dụng công nghệ tiên tiến trong lĩnh vực công nghệ thông tin, thông tin – thư viện cho các đơn vị trong và ngoài Đại học phù hợp với các quy định hiện hành.
 • Tổ chức và cung cấp các dịch vụ hỗ trợ công tác đào tạo và nghiên cứu khoa học các trương trình học tập, tập huấn, bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng, các hoạt động truyền thông vận động nhằm tuyên truyền nâng cao nhận thức và thúc đẩy việc ứng dụng các thành tựu, tiến bộ khoa học công nghệ phục vụ cho phát triển kinh tế - xã hội của vùng trung du, miền núi phía Bắc và cả nước.
 • Quản lý trực tiếp cán bộ, viên chức, người lao động; tổ chức cho các cán bộ viên chức, người lao động thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị và tham gia tốt các hoạt động xã hội.
 • Quản lý, sử dụng đất đai, tài sản, trang thiết bị, tài chính theo quy định của pháp luật và của Đại học Thái Nguyên.
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật
 
TTHL là một địa chỉ tin cậy và quen thuộc không thể thiếu với bạn đọc với nguồn tài nguyên thông tin phong phú đa dạng và một môi trường học tập chuyên nghiệp  tiêu chuẩn quốc tế. Một điểm sáng về công tác hợp tác Quốc tế của ĐHTN, góp phần quan trọng trong việc giới thiệu, quảng bá rộng rãi hình ảnh của ĐHTN và là cầu nối quan trọng giữa ĐHTN và các tổ chức lớn có uy tín hàng đầu thế giới, một đơn vị dẫn đầu khối phục vụ đào tạo của tỉnh Thái Nguyên.

Một số ảnh về Trung tâm Học liệu - Đại học Thái Nguyên

 

Tòa nhà Trung tâm Học liệu - Đại học Thái Nguyên
 


 

Hệ thống tài liệu in ấn
 

Hệ thống máy tính nối mạng
 

Khu vực mượn trả tài liệu
 

Khu vực học tập, nghiên cứu
 


 
 
 
TTHL
 
 
Các tin khác

Tài liệu điện tử mới

Nghiên cứu khả năng hấp phụ Fe(III), Ni(II) của than chế tạo từ bẹ chuối

Nghiên cứu khả năng hấp phụ Fe(III), Ni(II) của than chế tạo từ bẹ chuối

Tác giả: Thiềng,Lê Hữu; Huế,Trần Thị; Nhạn,Hoàng Thị

NXB:

A Quasi-Residual Principle in Regularization for a Common Solution of a System of Nonlinear Monotone Ill-Posed Equations

A Quasi-Residual Principle in Regularization for a Common Solution of a System of Nonlinear Monotone Ill-Posed Equations

Tác giả: Bường,Nguyễn; Hương,Trần Thị; Thủy,Nguyễn Thị Thu

NXB:

Kết quả nuôi cấy đơn bào Histomonas meleagridis trong môi trường Dwyers và gây nhiễm cho gà ở Thái Nguyên

Kết quả nuôi cấy đơn bào Histomonas meleagridis trong môi trường Dwyers và gây nhiễm cho gà ở Thái Nguyên

Tác giả: Lan,Nguyễn Thị Kim; Tính,Trương Thị; Giang,Đỗ Thị Vân; Ngà,Nguyễn Thị Bích

NXB:

Steroidal glycosides from M arsdenia tenacissima

Steroidal glycosides from M arsdenia tenacissima

Tác giả: Khang,Phạm Văn

NXB: