Đăng ký gia nhập chi hội thông tin thư viện các trường đại học cao đẳng trung du miền núi phía bắc
Hướng dẫn tìm tài liệu
Tìm tin theo chủ đề

Trang chủ

Thông báo về việc trả bằng tốt nghiệp đợt 1 năm 2016 cho sinh viên hệ Từ Xa - Viện Đại học Mở Hà Nội


Thứ ba, 5/24/2016, 1:45:18 PM

Trung tâm Học liệu phối hợp với Viện Đại học Mở Hà Nội trả bằng tốt nghiệp đợt 1 năm 2016 cho sinh viên hệ Từ Xa theo lịch cụ thể như sau:

- Thời gian: 14h ngày 28/5/2016
- Địa điểm: Phòng trường Trung cấp Nghề - Tầng 1 - Trung tâm Học liệu - Đại học Thái Nguyên
 
Lưu ý: Các sinh viên mang theo CMTND hoặc giấy tờ tùy thân có dán ảnh khi lấy bằng. Các trường hợp lấy hộ bằng phải có giấy ủy quyền có xác nhận của cơ quan thẩm quyền.
 
 
Trân trọng!
Các tin khác

Tài liệu điện tử mới

Nghiên cứu khả năng hấp phụ Fe(III), Ni(II) của than chế tạo từ bẹ chuối

Nghiên cứu khả năng hấp phụ Fe(III), Ni(II) của than chế tạo từ bẹ chuối

Tác giả: Thiềng,Lê Hữu; Huế,Trần Thị; Nhạn,Hoàng Thị

NXB:

A Quasi-Residual Principle in Regularization for a Common Solution  of a System of Nonlinear Monotone Ill-Posed Equations

A Quasi-Residual Principle in Regularization for a Common Solution of a System of Nonlinear Monotone Ill-Posed Equations

Tác giả: Bường,Nguyễn; Hương,Trần Thị; Thủy,Nguyễn Thị Thu

NXB:

Kết quả nuôi cấy đơn bào Histomonas meleagridis trong môi trường Dwyers và gây nhiễm cho gà ở Thái Nguyên

Kết quả nuôi cấy đơn bào Histomonas meleagridis trong môi trường Dwyers và gây nhiễm cho gà ở Thái Nguyên

Tác giả: Lan,Nguyễn Thị Kim; Tính,Trương Thị; Giang,Đỗ Thị Vân; Ngà,Nguyễn Thị Bích

NXB:

Steroidal glycosides from  M arsdenia tenacissima

Steroidal glycosides from M arsdenia tenacissima

Tác giả: Khang,Phạm Văn

NXB: