Đăng ký gia nhập chi hội thông tin thư viện các trường đại học cao đẳng trung du miền núi phía bắc
Hướng dẫn tìm tài liệu
Tìm tin theo chủ đề

Trang chủ

Thông báo lịch thi tốt nghiệp và môn thi tốt nghiệp cho sinh viên hệ từ xa - Viện Đại học Mở Hà Nội đợt 2 năm 2016


Thứ sáu, 9/16/2016, 4:33:31 PM

I. Môn thi tốt nghiệp (180 phút/môn)

  • Ngành Quản trị kinh doanh: Quản trị kinh doanh, Phân tích hoạt động kinh doanh
  • Ngành Kế toán: Kế toán tổng hợp, Phân tích hoạt động kinh doanh
  • Ngành Luật kinh tế: Luật kinh tế Việt Nam, Luật dân sự Việt Nam
  • Tài chính ngân hàng: Lý thuyết tài chính tiền tệ, Ngân hàng thương mại

II. Thời gian thi tốt nghiệp

  • Chiều ngày 1/10 sinh viên tập trung nghe phổ biến quy chế thi

  • Sáng, chiều ngày 2/10 sinh viên thi tốt nghiệp theo lịch của Viện Đại học Mở Hà Nội 

III. Học phí thi tốt nghiệp:

  • 2,400,000 đ/ sinh viên

 

TTHL

 

Các tin khác

Tài liệu điện tử mới

Nghiên cứu khả năng hấp phụ Fe(III), Ni(II) của than chế tạo từ bẹ chuối

Nghiên cứu khả năng hấp phụ Fe(III), Ni(II) của than chế tạo từ bẹ chuối

Tác giả: Thiềng,Lê Hữu; Huế,Trần Thị; Nhạn,Hoàng Thị

NXB:

A Quasi-Residual Principle in Regularization for a Common Solution  of a System of Nonlinear Monotone Ill-Posed Equations

A Quasi-Residual Principle in Regularization for a Common Solution of a System of Nonlinear Monotone Ill-Posed Equations

Tác giả: Bường,Nguyễn; Hương,Trần Thị; Thủy,Nguyễn Thị Thu

NXB:

Kết quả nuôi cấy đơn bào Histomonas meleagridis trong môi trường Dwyers và gây nhiễm cho gà ở Thái Nguyên

Kết quả nuôi cấy đơn bào Histomonas meleagridis trong môi trường Dwyers và gây nhiễm cho gà ở Thái Nguyên

Tác giả: Lan,Nguyễn Thị Kim; Tính,Trương Thị; Giang,Đỗ Thị Vân; Ngà,Nguyễn Thị Bích

NXB:

Steroidal glycosides from  M arsdenia tenacissima

Steroidal glycosides from M arsdenia tenacissima

Tác giả: Khang,Phạm Văn

NXB: