Đăng ký gia nhập chi hội thông tin thư viện các trường đại học cao đẳng trung du miền núi phía bắc
Hướng dẫn tìm tài liệu
Tìm tin theo chủ đề

Trang chủ

Tài liệu điện tử tiếng Anh


Thứ sáu, 10/11/2013, 3:01:29 PM

Tài liệu điện tử bằng tiếng Anh của Trung tâm Học liệu bao gồm nhiều bộ cơ sở dữ liệu với các chuyên ngành phong phú đa dạng như Y học, Nông nghiệp, khoa học kỹ thuật...

1. Các bộ Cơ sở dữ liệu điện tử tiếng Anh:

Chú ý: Để có tài khoản đăng nhập vào các CSDL tiếng Anh bạn phải có thẻ TTHL và làm theo một trong 2 cách sau

 • Cách 1: Liên hệ trực tiếp với nhân viên trực quầy tại TTHL hoặc  qua số điện thoại 0208 6568979
 • Cách 2: Gửi thư điện tử tới  địa chỉ email yeucautailieu@lrc-tnu.edu.vn . Trong thư bạn đọc cần nêu rõ :
  • Họ và tên:
  • Mã số thẻ TTHL:
  • Trường:

 

Access to Research
for Dvelopment and Innovation

http://ardi.wipo.int

ARDI là CSDL cho phép “Truy cập nguồn tài liệu nghiên cứu cho sự phát triển và đổi mới” được thành lập bởi tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới (World Intellectual Property Organization) nhằm hỗ trợ các quốc gia tiếp cận nhiều hơn tới nguồn tài liệu học thuật miễn phí ở nhiều khu vực Công nghệ.

Hiện tại, có 17 nhà xuất bản nằm trong chương trình ARDI đã cung cấp quyền truy cập miễn phí cho trên 10.000 tạp chí, sách và tài liệu tham khảo cho các quốc gia đang phát triển.

Truy cập theo địa chỉ: http://ardi.wipo.int

Truy cập mạng toàn cầu cho nghiên cứu Nông nghiệp

Cơ sở dữ liệu AGORA là một bộ sưu tập tài liệu điện tử lớn chuyên về các lĩnh vực thực phẩm, nông nghiệp, khoa học môi trường và các ngành khoa học xã hội liên quan. AGORA  được thành lập bởi Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp LHQ (FAO) và các nhà xuất bản lớn trên thế giới, cho phép các nước  nghèo và các nước đang phát triển được quyền truy cập miễn phí. AGORA cung cấp hơn  3500 tạp chí  uy tín và 3000 sách điện tử dạng toàn văn..  phục vụ 116 quốc gia trên thế giới.

 Truy cập theo địa chỉ: http://www.aginternetwork.org/en/

Cổng truy cập liên mạng y tế cho các nhà nghiên cứu

Cơ sở dữ liệu HINARI do Tổ chức Y tế thế giới (WHO) kết hợp với các nhà xuất bản lớn thành lập  cho phép các nước đang phát triển truy cập được vào một trong những bộ sưu tập lớn nhất thế giới về lĩnh vực y sinh học và các tài liệu về sức khoẻ. HIRARI hiện có hơn 8.500 tạp chí và 7000 sách điện tử với 30 ngôn ngữ khác nhau.

Truy cập theo địa chỉ: http://www.who.int/hinari/

Truy cập mạng cho việc nghiên cứu môi trường

Cơ sở dữ liệu OARE do Chương trình Môi trường Liên hợp quốc (UNEP), Đại học Yale, kết hợp với các nhà xuất bản lớn cung cấp các tài liệu nghiên cứu về nhiều lĩnh vực, bao gồm công nghệ sinh học, thực vật học, biến đổi khí hậu, sinh thái học, năng lượng học, hóa môi trường, kinh tế môi trường, kỹ thuật và quy hoạch môi trường, luật môi trường và chính sách môi trường, môn khoa học về chất độc môi trường và ô nhiễm môi trường, địa lý học, địa chất học, thuỷ học, khí tượng học, hải dương học, quy hoạch đô thị, động vật học, và nhiều lĩnh vực khác.

Truy cập theo địa chỉ: http://www.unep.org/oare/


Bộ sách điện tử tiếng Anh của IGPUBLISH

Bao gồm các bộ sách điện tử của các nhà xuất bản F.A. DAVIS, KOGAN, IEC và WORLD SCIENTIFIC về các chủ đề khác nhau như: Y học, điều dưỡng, sức khỏe, quản lý, nguồn nhân lực, marketing, thương mại, khoa học truyền thông, khoa học đời sống, thương mại và quản l, khoa học vật chất, toán học, khoa học máy tính, y học và sức khỏe, kinh tế và tài chính, vật lý học, khoa học môi trường, khoa học xã hội.

Truy cập theo địa chỉ: http://lrc.tnu.edu.vn:2048

Cơ sở dữ liệu đa ngành

Proquest Central là bộ cơ sở dữ liệu lớn bao gồm 25 cơ sở dữ liệu đa ngành, xử lý trên 19.000 tạp chí, trong đó hơn 13.000 tạp chí toàn văn. Dữ liệu của Proquest Central bao quát trên 160 lĩnh vực chủ đề khác nhau thuộc các ngành khoa học nòng cốt như: Kinh tế - kinh doanh, Y học, Công nghệ, Khoa học xã hội…Ngoài ra, Proquest Central còn cung cấp toàn văn của 56.000 luận văn trong các lĩnh vực tâm lý học, kinh doanh, khoa học vật lý, y tế, giáo dục…và đưa ra các thông tin cô đọng về kinh tế, kinh doanh thông qua các báo cáo từ hàng trăm ngành công nghiệp tại 90 quốc gia, cung cấp 43.000 hồ sơ doanh nghiệp, thu thập trên 1.000 tài liệu hội nghị và 1.300 tờ báo quốc tế, bao gồm cả những tờ báo hàng đầu của Mỹ như The Wall Street Journal…

Truy cập theo địa chỉ: http://lrc.tnu.edu.vn:2048

Credo Reference là cơ sở dữ liệu tra cứu, tham khảo trực tuyến đa ngành, đa lĩnh vực được tổng hợp từ nguồn dữ liệu của nhiều nhà xuất bản khác nhau, với hàng trăm bộ bách khoa thư, từ điển, cẩm nang, sách tra cứu đa ngành và chuyên ngành, bao trùm tất cả các lĩnh vực từ khoa học, công nghệ, y-dược học, kinh tế, ngoại giao, nông- lâm nghiệp, luật học, tâm lý học đến lịch sử, văn học và nghệ thuật…

Credo Reference cho phép truy cập tới hơn 500 bộ dữ liệu toàn văn từ hơn 80 nhà xuất bản uy tín trên thế giới, với tính chính xác và mức độ tin cậy cao. Bộ sưu tập Credo Reference hiện tại cho phép tra cứu và sử dụng thông tin về trên 3 triệu đầu mục dữ liệu về các lĩnh vực KH&CN khác nhau; 200.000 tệp âm thanh số hóa; 40.000 tranh ảnh nghệ thuật, khoa học, y học; và 90.000 tập bản đồ về các địa danh, đặc điểm địa lý trên toàn thế giới.

Truy cập theo địa chỉ: http://lrc.tnu.edu.vn:2048

CSDL bao gồm tài liệu về các chuyên ngành Công nghệ Thông tin, Kỹ thuật Điện, điện tử, ...

2. World bank (Ngân hàng Thế giới):

Dữ liệu phát triển

Bao gồm trên 2.000 chỉ số về phất triển từ các nguồn dữ liệu của Ngân hàng Thế giới. Một số cơ sở dữ liệu chủ chốt là: Chỉ số Phát triển Thế giới, Tài chính Phát triển toàn cầu, Giám sát Kinh tế Toàn cầu, cơ sở dữ liệu Môi trường Kinh doanh…

Truy cập theo địa chỉ: http://data.worldbank.org/

Dự án và chương trình

Gồm thông tin chi tiết về các dự án do Ngân hàng Thế giới tài trợ từ năm 1947 đến nay, trong đó có nhiều tài liệu dự án toàn văn, có thể tải xuống dưới các dạng file PDF, Text.

Truy cập theo địa chỉ: http://www.worldbank.org/projects

 

Các kết quả hoạt động

Bao gồm báo cáo về các hoạt động của Ngân hàng Thế giới

Truy cập theo địa chỉ: http://www.worldbank.org/results

 

Thư viện điện tử của Ngân hàng Thế giới

Thư viện điện tử là một trong những bộ sưu tập tài liệu phong phú nhất về lĩnh vực phát triển kinh tế xã hội, là cổng thông tin trực tuyến cho phép tìm kiếm tài liệu. Tài liệu trực tuyến thường được cập nhật ngay khi ấn phẩm in được phát hành.

Truy cập theo địa chỉ: http://www.worldbank.org/elibrary

 

Tài liệu báo cáo

Cơ sở dữ liệu và báo cáo bao gồm các tài liệu của Ngân hàng Thế giới công bố cho công chúng nhằm chia sẻ tốt hơn nguồn tri thức của mình, bao gồm các xuất bản phẩm, báo cáo nghiên cứu, …Công cụ xem lướt hoặc tìm kiếm của cơ sở dữ liệu này cho phép truy cập vào các văn bản toàn văn.

Truy cập theo địa chỉ: http://www.worldbank.org/documents

Thông tin liên quan đến Việt Nam Truy cập theo địa chỉ: http://www.worldbank.org/vn

 

Chú ý: Để có tài khoản đăng nhập vào các CSDL tiếng Anh bạn phải có thẻ TTHL và làm theo một trong 2 cách sau

 • Cách 1: Liên hệ trực tiếp với nhân viên trực quầy tại TTHL hoặc  qua số điện thoại 0208 6568979
 • Cách 2: Gửi thư điện tử tới  địa chỉ email yeucautailieu@lrc-tnu.edu.vn . Trong thư bạn đọc cần nêu rõ :
  • Họ và tên:
  • Mã số thẻ TTHL:
  • Trường:

TTHL

Các tin khác

Tài liệu điện tử mới

Bách khoa thư các khoa học triết học. Tập 1: Khoa học lôgích

Bách khoa thư các khoa học triết học. Tập 1: Khoa học lôgích

Tác giả: G. W. F. Hegel;Phạm Chiến Khu dịch

NXB: Chính trị Quốc gia

Đánh giá khung tài trợ cho cơ sở hạ tầng địa phương ở Việt Nam

Đánh giá khung tài trợ cho cơ sở hạ tầng địa phương ở Việt Nam

Tác giả: Ngân hàng Thế giới

NXB: Ngân hàng Thế giới

Thiền Phật giáo bốn nền tảng chánh niệm qua ngôn ngữ thông thường

Thiền Phật giáo bốn nền tảng chánh niệm qua ngôn ngữ thông thường

Tác giả: Henepola Gunaratana; Lê Kim Kha biên dịch;

NXB: Tổng hợp TP. Hồ Chí Minh

 Say anything to anyone, anywhere

Say anything to anyone, anywhere

Tác giả: Gayle Cotton

NXB: John Wiley & Sons, Inc

Hướng dẫn hành hương về xứ Phật

Hướng dẫn hành hương về xứ Phật

Tác giả: Chan Khoon San;Lê Kim Kha dịch

NXB: Tổng hợp TP. Hồ Chí Minh

Cạnh tranh chiến lược ở khu vực Đông Nam Á giữa một số nước lớn hiện nay

Cạnh tranh chiến lược ở khu vực Đông Nam Á giữa một số nước lớn hiện nay

Tác giả: Nguyễn Hoàng Giáp;Mai Hoài Anh;Ngô Phương Anh

NXB: Chính trị Quốc gia

100 câu hỏi đáp về người Hoa ở Thành phố Hồ Chí Minh

100 câu hỏi đáp về người Hoa ở Thành phố Hồ Chí Minh

Tác giả: Cao Tự Thanh;Phan Thị Yến Tuyết

NXB: Văn hóa - Văn nghệ

Xu hướng biến đổi cơ cấu xã hội Việt Nam

Xu hướng biến đổi cơ cấu xã hội Việt Nam

Tác giả: Tạ Ngọc Tấn

NXB: Chính trị Quốc gia

Những tranh luận mới của các học giả Nga về chủ nghĩa xã hội

Những tranh luận mới của các học giả Nga về chủ nghĩa xã hội

Tác giả: Tạ Ngọc Tấn

NXB: Chính trị Quốc gia

Tôi vận dụng luật hấp dẫn như thế nào?

Tôi vận dụng luật hấp dẫn như thế nào?

Tác giả: Quách Tuấn Khanh

NXB: Dân trí

Thành hay bại ? thuật dùng người trong mọi thời đại

Thành hay bại ? thuật dùng người trong mọi thời đại

Tác giả: Hoàng Lan;Hạnh Nguyên

NXB: Lao động

Thị trường bất động sản

Thị trường bất động sản

Tác giả: Bùi Mạnh Hùng

NXB: Xây dựng

100 câu hỏi - đáp về biển, đảo dành cho tuổi trẻ Việt Nam

100 câu hỏi - đáp về biển, đảo dành cho tuổi trẻ Việt Nam

Tác giả: Phạm Văn Linh;Nguyễn Duy Chiến;Nguyễn Chu Hồi;Vũ Ngọc Minh;Nguyễn Văn Xuân;Nguyễn Đình Mạnh;Đỗ Phương Thảo;Nguyễn Phú Quốc

NXB: Thông tin và Truyền thông

Sự tiến hóa của vật lý

Sự tiến hóa của vật lý

Tác giả: Albert Einstein;Leopold Infeld;Dương Minh Trí dịch

NXB: NXB Trẻ

Mở cửa trái tim

Mở cửa trái tim

Tác giả: Ajahn Brahm;Hồ Thị Việt Hà dịch

NXB: Tổng hợp TP. Hồ Chí Minh

International relations theory: the essentials

International relations theory: the essentials

Tác giả: Oliver Daddow

NXB: SAGE

Vai trò của chính phủ trong quy trình lập pháp ở Việt Nam

Vai trò của chính phủ trong quy trình lập pháp ở Việt Nam

Tác giả: Trần Quốc Bình

NXB: Chính trị Quốc gia

Luật bảo vệ môi trường 2014

Luật bảo vệ môi trường 2014

Tác giả: Thùy Linh;Việt Trinh sưu tầm và hệ thống hóa

NXB: Lao động

Giáo trình con người và môi trường

Giáo trình con người và môi trường

Tác giả: Lê Văn Khoa;Đoàn Văn Cánh;Nguyễn Quang Hùng;Lâm Minh Triết

NXB: Giáo dục

Người Tà Ôi ở A Lưới

Người Tà Ôi ở A Lưới

Tác giả: Trần Nguyễn Khánh Phong;

NXB: Văn hóa Thông tin

Một số vấn đề về trí thức và nhân tài

Một số vấn đề về trí thức và nhân tài

Tác giả: Đức Vượng

NXB: Chính trị Quốc gia

Phật giáo Việt Nam thế kỷ XX - Nhân vật và sự kiện

Phật giáo Việt Nam thế kỷ XX - Nhân vật và sự kiện

Tác giả: Lê Tâm Đắc; Nguyễn Đại Đồng

NXB: Chính trị Quốc gia

Giữ vững nền tảng tư tưởng tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong tình hình mới

Giữ vững nền tảng tư tưởng tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong tình hình mới

Tác giả: Nguyễn Tiến Quốc;Lê Minh Vụ;Trương Thành Trung;Nguyễn Bá Dương

NXB: Chính trị Quốc gia

Lượng giá thiệt hại kinh tế do ô nhiễm, suy thoái môi trường

Lượng giá thiệt hại kinh tế do ô nhiễm, suy thoái môi trường

Tác giả: Nguyễn Thế Chinh;Nguyễn Thị Thùy Dương;Đặng Quốc Thắng

NXB: Chính trị Quốc gia

Internet: mạng lưới xã hội và sự thể hiện bản sắc

Internet: mạng lưới xã hội và sự thể hiện bản sắc

Tác giả: Nguyễn Thị Phương Châm

NXB: Khoa học Xã hội

Ngân hàng câu hỏi thi, kiểm tra môn Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam

Ngân hàng câu hỏi thi, kiểm tra môn Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam

Tác giả: Nguyễn Viết Thông;Đinh Xuân Lý;Nguyễn Văn Hảo;Nguyễn Đăng Quang

NXB: Chính trị Quốc gia

Giáo trình mĩ thuật và phương pháp dạy học mĩ thuật

Giáo trình mĩ thuật và phương pháp dạy học mĩ thuật

Tác giả: Nguyễn Quốc Toản

NXB: Đại học Sư phạm

Kỹ thuật trồng rau gia vị

Kỹ thuật trồng rau gia vị

Tác giả: Nguyễn Thị Hồng

NXB: NXB Thanh Hóa

Giáo trình các chất điều hòa sinh trưởng thực vật

Giáo trình các chất điều hòa sinh trưởng thực vật

Tác giả: Nguyễn Như Khanh;Nguyễn Văn Đính

NXB: Giáo dục

Ngày cuối trong đời Socrates

Ngày cuối trong đời Socrates

Tác giả: Plato

NXB: Thế giới