Đăng ký gia nhập chi hội thông tin thư viện các trường đại học cao đẳng trung du miền núi phía bắc
Hướng dẫn tìm tài liệu
Tìm tin theo chủ đề

Trang chủ

Quy định mượn trả tài liệu và phạt quá hạn


Thứ tư, 10/2/2013, 3:18:02 PM

Trung tâm Học liệu (TTHL) áp dụng quy định mượn trả tài liệu và phạt tiền mượn tài liệu quá hạn như sau:

  • Quy định mượn trả tài liệu:

- Bạn đọc trình thẻ TTHL và mượn trả tài liệu tài bàn quầy Tầng 1

- Loại tài liệu bạn đọc được mượn về: Giáo trình (GT),  tài liệu chuyên khảo (CK).

-  Loại tài liệu bạn đọc chỉ  được sử dụng tại Trung tâm (không được mượn về):  Tài liệu tham khảo (TK), tài liệu dành riêng (luận văn, luận án, nghiên cứu khoa học, hồ sơ phong học hàm), tài liệu nghe nhìn.

- Quy định mượn trả tài liệu (TL) đối với bạn đọc:

Đối tượng Đọc tại chỗ Tải tài liệu điện tử (TL/ngày) Số lượng tài liệu được mượn (TL) Thời gian được mượn (ngày) Số lần gia hạn Thời gian gia hạn (ngày)
  • Cán bộ, giảng viên thuộc ĐHTN
  • Học viên Cao học
  • Cộng tác viên
Không giới hạn 03 07 14 01 14
  • Sinh viên
Không giới hạn 03 03 14 0 0
  • Cộng đồng (Bạn đọc không thuộc ĐHTN)
Không giới hạn 03 0 0 0 0
  • Vị trí tài liệu:          

Tầng 1: Tài liệu tham khảo (TK) , tài liệu dành riêng (NC)

Tầng 2:  Tài liệu chuyên khảo (CK)

                                    Tầng 3: Giáo trình (GT), tài liệu ngoại văn  (CK)

*Lưu ý: Các kí hiệu TK, CK, NC, GT được in trên các nhãn dán trước hoặc sau tài liệu.

  • Tài liệu quá hạn:

Bạn đọc mượn tài liệu quá hạn sẽ phải nộp tiền phạt .

Mức phạt: 1000 đ/ ngày/tài liệu (Mức phạt quá hạn được áp dụng như nhau cho mọi đối tượng.)

Sau khi trả tài liệu và nộp phạt, bạn đọc mới tiếp tục được mượn tài liệu.

TTHL

 

Các tin khác

Tài liệu điện tử mới

Phương trình vi phân với vấn đề dự đoán và kiểm soát dân số

Phương trình vi phân với vấn đề dự đoán và kiểm soát dân số

Tác giả: Phạm Hồng Trường;Nguyễn Thị Thu Hằng;Bùi Thị Hồng Hành

NXB:

Xây dựng môi trường ảo hóa tự động phân tích hành vi mã độc

Xây dựng môi trường ảo hóa tự động phân tích hành vi mã độc

Tác giả: Nguyễn Văn Cường;Nguyễn Hiếu Minh;Đỗ Thị Bắc

NXB:

Ứng dụng nội suy Newton trong khôi phục dữ liệu chuỗi thời gian

Ứng dụng nội suy Newton trong khôi phục dữ liệu chuỗi thời gian

Tác giả: Lê Triệu Tuấn;Nguyễn Văn Giáp;Đỗ Văn Đại

NXB:

Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý hoạt động khoa học và công nghệ

Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý hoạt động khoa học và công nghệ

Tác giả: Dương Thị Nhung;Nguyễn Văn Sự;Đinh Đức Hoàng

NXB:

Điều khiển dự báo thích nghi bằng mô hình mờ

Điều khiển dự báo thích nghi bằng mô hình mờ

Tác giả: Lê Thị Thu Huyền;Vũ Thị Oanh;Bùi Thu Thủy

NXB:

Phân tích hàm lượng vết của một số kim loại nặng trong cây sài đất

Phân tích hàm lượng vết của một số kim loại nặng trong cây sài đất

Tác giả: Hoàng Mạnh Hùng

NXB: Đại học Khoa học

Văn tế Nôm nửa cuối thế kỷ XIX

Văn tế Nôm nửa cuối thế kỷ XIX

Tác giả: Đào Văn Hợp

NXB: Đại học Khoa học

Về phương pháp Gradient descent giải bài toán tối ưu trong học máy

Về phương pháp Gradient descent giải bài toán tối ưu trong học máy

Tác giả: Bùi Thị Thanh Xuân;Dương Thị Nhung;Hà Thị Thanh

NXB:

Quản lý hiệu quả cơ sở dữ liệu ảnh vệ tinh quan sát trái đất đầu tiên của Việt Nam -VNREDSAT-1

Quản lý hiệu quả cơ sở dữ liệu ảnh vệ tinh quan sát trái đất đầu tiên của Việt Nam -VNREDSAT-1

Tác giả: Bùi Trọng Tuyên;Phạm Minh Tuấn;Chu Xuân Huy;Nguyễn Minh Ngọc;Nguyễn Lan Anh;Bùi Doãn Cường;Hoàng Hải

NXB:

Nghiên cứu tách chiết chất kháng sinh từ chủng xạ khuẩn streptomyces olivaceus TT1.2 phân lập tại Thái Nguyên

Nghiên cứu tách chiết chất kháng sinh từ chủng xạ khuẩn streptomyces olivaceus TT1.2 phân lập tại Thái Nguyên

Tác giả: Nguyễn Thị Vân;Phạm Thị Ngọc Diệp;Nguyễn Vũ Thanh Thanh;Đỗ Thị Tuyến

NXB: