Đăng ký gia nhập chi hội thông tin thư viện các trường đại học cao đẳng trung du miền núi phía bắc
Hướng dẫn tìm tài liệu
Tìm tin theo chủ đề

Trang chủ

Phòng Quản trị thư viện tích hợp


Thứ ba, 8/4/2015, 2:48:24 PM

PHÒNG PHÁT TRIỂN VÀ ỨNG DỤNG TÀI NGUYÊN ĐIỆN TỬ

Chức năng 

     Tham mưu cho Ban Giám đốc trong việc tổ chức, quản lý,  lập kế hoạch ứng dụng và phát triển các nguồn thông tin điện tử tại Trung tâm; trực tiếp tổ chức thực hiện các hoạt động xây dựng bài giảng cho hệ thống đào tạo trực tuyến (Elearning) của Đại học, quản lý và sản xuất các nguồn học liệu điện tử phục vụ công tác đào tạo và nghiên cứu của Đại học.

Nhiệm vụ

  • Nghiên cứu, khảo sát, lập kế hoạch xây dựng bài giảng cho hệ thống E-Learning, phát triểt tài nguyên số tại Trung tâm. Tổ chức thực hiện kế hoạch, quy hoạch xây dựng bài giảng, số hóa sau khi được phê duyệt.
  • Thực hiện công tác số hóa các tài liệu  nội sinh của Đại học Thái Nguyên và các tài liệu khác theo yêu cầu của Ban Giám đốc.
  •  Phối hợp với các phòng ban, đơn vị trong và ngoài Trung tâm trong việc sản xuất bài giảng, tạo lập, xử lý, biên mục tài liệu đã số hóa.
  • Nghiên cứu, tham mưu cho Giám đốc áp dụng những công nghệ mới trong việc sản xuất bài giảng, học liệu điện tử  tại Trung tâm.
  • Quản lý, bảo đảm sự truy cập thông suốt các nguồn tài nguyên của Trung tâm bao gồm nguồn tài liệu nội sinh cũng như các cơ sở dữ liệu mua ở bên ngoài.
  •  Quản lý, sử dụng các thiết bị sản xuất bài giảng, thiết bị số hóa chuyên dụng và tài sản được giao theo đúng quy định, quy trình, đảm bảo an toàn, độ bền của thiết bị và sử dụng có có hiệu quả thiết bị. (Xây dựng quy trình sử dụng thiết bị, nhật ký, thống kê công việc, nhật ký theo dõi thiết bị tài sản…)
  • Tìm kiếm đối tác, thực hiện các dịch vụ  thuộc chức năng, nhiệm vụ của Phòng theo nhu cầu.
  •  Quản lý nhân lực, bảo quản, giữ gìn cơ sở vật chất, tài sản thuộc phạm vi Phòng quản lý;

 

Stt Ảnh Họ và tên Chức danh Di động Email
1 Lê Văn Nam Trưởng phòng 0979.804.914 lvnam(a)tnu.edu.vn
2 Nguyễn Thị Thu Lan Phó trưởng phòng 0985.993.432 ntlan(a)tnu.edu.vn 
3 Bùi Thị Sinh Thư viện viên 0984.450.182 btsinh(a)tnu.edu.vn
4 Phùng Thị Lan Hương Chuyên viên 0977.008.097 plhuong(a)tnu.edu.vn
5 Trần Thị Thanh Bắc Chuyên viên 0986.890.000 tttbac(a)tnu.edu.vn
6 Bùi Xuân Hiếu  Chuyên viên 0977.008.806 bxhieu(a)tnu.edu.vn
7 Vũ Thế Dũng Chuyên viên 0988.498.000 vtdung(a)tnu.edu.vn
8 Nguyễn Ngọc Trường Cán sự 0945.825.185 nntruong(a)tnu.edu.vn

 

Các tin khác

Tài liệu điện tử mới

Phương trình vi phân với vấn đề dự đoán và kiểm soát dân số

Phương trình vi phân với vấn đề dự đoán và kiểm soát dân số

Tác giả: Phạm Hồng Trường;Nguyễn Thị Thu Hằng;Bùi Thị Hồng Hành

NXB:

Xây dựng môi trường ảo hóa tự động phân tích hành vi mã độc

Xây dựng môi trường ảo hóa tự động phân tích hành vi mã độc

Tác giả: Nguyễn Văn Cường;Nguyễn Hiếu Minh;Đỗ Thị Bắc

NXB:

Ứng dụng nội suy Newton trong khôi phục dữ liệu chuỗi thời gian

Ứng dụng nội suy Newton trong khôi phục dữ liệu chuỗi thời gian

Tác giả: Lê Triệu Tuấn;Nguyễn Văn Giáp;Đỗ Văn Đại

NXB:

Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý hoạt động khoa học và công nghệ

Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý hoạt động khoa học và công nghệ

Tác giả: Dương Thị Nhung;Nguyễn Văn Sự;Đinh Đức Hoàng

NXB:

Điều khiển dự báo thích nghi bằng mô hình mờ

Điều khiển dự báo thích nghi bằng mô hình mờ

Tác giả: Lê Thị Thu Huyền;Vũ Thị Oanh;Bùi Thu Thủy

NXB:

Phân tích hàm lượng vết của một số kim loại nặng trong cây sài đất

Phân tích hàm lượng vết của một số kim loại nặng trong cây sài đất

Tác giả: Hoàng Mạnh Hùng

NXB: Đại học Khoa học

Văn tế Nôm nửa cuối thế kỷ XIX

Văn tế Nôm nửa cuối thế kỷ XIX

Tác giả: Đào Văn Hợp

NXB: Đại học Khoa học

Về phương pháp Gradient descent giải bài toán tối ưu trong học máy

Về phương pháp Gradient descent giải bài toán tối ưu trong học máy

Tác giả: Bùi Thị Thanh Xuân;Dương Thị Nhung;Hà Thị Thanh

NXB:

Quản lý hiệu quả cơ sở dữ liệu ảnh vệ tinh quan sát trái đất đầu tiên của Việt Nam -VNREDSAT-1

Quản lý hiệu quả cơ sở dữ liệu ảnh vệ tinh quan sát trái đất đầu tiên của Việt Nam -VNREDSAT-1

Tác giả: Bùi Trọng Tuyên;Phạm Minh Tuấn;Chu Xuân Huy;Nguyễn Minh Ngọc;Nguyễn Lan Anh;Bùi Doãn Cường;Hoàng Hải

NXB:

Nghiên cứu tách chiết chất kháng sinh từ chủng xạ khuẩn streptomyces olivaceus TT1.2 phân lập tại Thái Nguyên

Nghiên cứu tách chiết chất kháng sinh từ chủng xạ khuẩn streptomyces olivaceus TT1.2 phân lập tại Thái Nguyên

Tác giả: Nguyễn Thị Vân;Phạm Thị Ngọc Diệp;Nguyễn Vũ Thanh Thanh;Đỗ Thị Tuyến

NXB: