Đăng ký gia nhập chi hội thông tin thư viện các trường đại học cao đẳng trung du miền núi phía bắc
Hướng dẫn tìm tài liệu
Tìm tin theo chủ đề

Trang chủ

Phòng Quản trị thư viện tích hợp


Thứ ba, 8/4/2015, 2:48:24 PM

PHÒNG PHÁT TRIỂN VÀ ỨNG DỤNG TÀI NGUYÊN ĐIỆN TỬ

Chức năng 

     Tham mưu cho Ban Giám đốc trong việc tổ chức, quản lý,  lập kế hoạch ứng dụng và phát triển các nguồn thông tin điện tử tại Trung tâm; trực tiếp tổ chức thực hiện các hoạt động xây dựng bài giảng cho hệ thống đào tạo trực tuyến (Elearning) của Đại học, quản lý và sản xuất các nguồn học liệu điện tử phục vụ công tác đào tạo và nghiên cứu của Đại học.

Nhiệm vụ

  • Nghiên cứu, khảo sát, lập kế hoạch xây dựng bài giảng cho hệ thống E-Learning, phát triểt tài nguyên số tại Trung tâm. Tổ chức thực hiện kế hoạch, quy hoạch xây dựng bài giảng, số hóa sau khi được phê duyệt.
  • Thực hiện công tác số hóa các tài liệu  nội sinh của Đại học Thái Nguyên và các tài liệu khác theo yêu cầu của Ban Giám đốc.
  •  Phối hợp với các phòng ban, đơn vị trong và ngoài Trung tâm trong việc sản xuất bài giảng, tạo lập, xử lý, biên mục tài liệu đã số hóa.
  • Nghiên cứu, tham mưu cho Giám đốc áp dụng những công nghệ mới trong việc sản xuất bài giảng, học liệu điện tử  tại Trung tâm.
  • Quản lý, bảo đảm sự truy cập thông suốt các nguồn tài nguyên của Trung tâm bao gồm nguồn tài liệu nội sinh cũng như các cơ sở dữ liệu mua ở bên ngoài.
  •  Quản lý, sử dụng các thiết bị sản xuất bài giảng, thiết bị số hóa chuyên dụng và tài sản được giao theo đúng quy định, quy trình, đảm bảo an toàn, độ bền của thiết bị và sử dụng có có hiệu quả thiết bị. (Xây dựng quy trình sử dụng thiết bị, nhật ký, thống kê công việc, nhật ký theo dõi thiết bị tài sản…)
  • Tìm kiếm đối tác, thực hiện các dịch vụ  thuộc chức năng, nhiệm vụ của Phòng theo nhu cầu.
  •  Quản lý nhân lực, bảo quản, giữ gìn cơ sở vật chất, tài sản thuộc phạm vi Phòng quản lý;

 

Stt Ảnh Họ và tên Chức danh Di động Email
1 Lê Văn Nam Trưởng phòng 0979.804.914 lvnam(a)tnu.edu.vn
2 Nguyễn Thị Thu Lan Phó trưởng phòng 0985.993.432 ntlan(a)tnu.edu.vn 
3 Bùi Thị Sinh Thư viện viên 0984.450.182 btsinh(a)tnu.edu.vn
4 Phùng Thị Lan Hương Chuyên viên 0977.008.097 plhuong(a)tnu.edu.vn
5 Trần Thị Thanh Bắc Chuyên viên 0986.890.000 tttbac(a)tnu.edu.vn
6 Bùi Xuân Hiếu  Chuyên viên 0977.008.806 bxhieu(a)tnu.edu.vn
7 Vũ Thế Dũng Chuyên viên 0988.498.000 vtdung(a)tnu.edu.vn
8 Nguyễn Ngọc Trường Cán sự 0945.825.185 nntruong(a)tnu.edu.vn

 

Các tin khác

Tài liệu điện tử mới

Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực y tế tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ

Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực y tế tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ

Tác giả: Nguyễn Vũ Huyền Trang

NXB: Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh

Quản lý nhà nước đối với các Ngân hàng Thương mại trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

Quản lý nhà nước đối với các Ngân hàng Thương mại trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

Tác giả: Nguyễn Văn Thủy

NXB: Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh

Nghiên cứu Công nghệ mã vạch 2 chiều nhập dữ liệu trong Form và ứng dụng

Nghiên cứu Công nghệ mã vạch 2 chiều nhập dữ liệu trong Form và ứng dụng

Tác giả: Nguyễn Văn Ngân

NXB: Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông

Phát triển dịch vụ vận tải hành khách bằng xe buýt trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

Phát triển dịch vụ vận tải hành khách bằng xe buýt trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

Tác giả: Nguyễn Kiều Huân

NXB: Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh

Hoàn thiện công tác quản trị nguồn nhân lực tại Công ty TNHH MTV Mai Linh Thái Nguyên

Hoàn thiện công tác quản trị nguồn nhân lực tại Công ty TNHH MTV Mai Linh Thái Nguyên

Tác giả: Nguyễn Tuyết Mai

NXB: Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh

Quản trị rủi ro cho vay tại Ngân hàng thương mại cổ phần Quân đội chi nhánh Thái Nguyên

Quản trị rủi ro cho vay tại Ngân hàng thương mại cổ phần Quân đội chi nhánh Thái Nguyên

Tác giả: Nguyễn Thùy Linh

NXB: Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh

Quản lý chi thường xuyên ngân sách nhà nước huyện Tân Sơn - tỉnh Phú Thọ

Quản lý chi thường xuyên ngân sách nhà nước huyện Tân Sơn - tỉnh Phú Thọ

Tác giả: Nguyễn Thu Hiền

NXB: Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh

Phát triển tổ hợp tác và hợp tác xã trong sản xuất kinh doanh chè tại Thành phố Thái Nguyên

Phát triển tổ hợp tác và hợp tác xã trong sản xuất kinh doanh chè tại Thành phố Thái Nguyên

Tác giả: Nguyễn Thị Vân

NXB: Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh

Tăng cường quản lý dịch vụ bảo hiểm phi nhân thọ tại Công ty bảo hiểm BIDV Thái Nguyên

Tăng cường quản lý dịch vụ bảo hiểm phi nhân thọ tại Công ty bảo hiểm BIDV Thái Nguyên

Tác giả: Nguyễn Thị Vân Anh

NXB: Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh

Hiệu quả sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp FDI tại các Khu công nghiệp Bắc Ninh

Hiệu quả sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp FDI tại các Khu công nghiệp Bắc Ninh

Tác giả: Trần Thị Minh

NXB: Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh

Hiệu quả kinh tế của các hộ nghề chè trong các làng nghề chè huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên

Hiệu quả kinh tế của các hộ nghề chè trong các làng nghề chè huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên

Tác giả: Trần Thị Hằng

NXB: Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh

Truyền thuyết và lễ hội Đinh Tiên Hoàng ở Ninh Bình

Truyền thuyết và lễ hội Đinh Tiên Hoàng ở Ninh Bình

Tác giả: Nguyễn Thị Thùy

NXB: Đại học Khoa học

Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tại Công ty TNHH dịch vụ taxi Miền Bắc

Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tại Công ty TNHH dịch vụ taxi Miền Bắc

Tác giả: Trần Thanh Hải

NXB: Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh

Kỹ thuật tìm kiếm ảnh trên cơ sở biểu đồ màu mờ

Kỹ thuật tìm kiếm ảnh trên cơ sở biểu đồ màu mờ

Tác giả: Trần Quốc Bảo

NXB: Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông

Market risk of the United States stock market based on asymmetric distribution model

Market risk of the United States stock market based on asymmetric distribution model

Tác giả: Nguyễn Ngọc Quỳnh

NXB: Đại học Fengjia

Thơ tình yêu của Y Phương

Thơ tình yêu của Y Phương

Tác giả: Trần Phương Trang

NXB: Đại học Sư phạm