Đăng ký gia nhập chi hội thông tin thư viện các trường đại học cao đẳng trung du miền núi phía bắc
Hướng dẫn tìm tài liệu
Tìm tin theo chủ đề

Trang chủ

Nguồn tài liệu miễn phí chủ đề Biến đổi khí hậu


Thứ tư, 5/31/2017, 9:39:23 AM

1/ Hurricanes and climate change. Volume 3 / Jennifer M. Collins, Kevin Walsh, editors.

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/53480

2/ Climate change : identification and projections / Philippe de Larminat.

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/53464

3/ Climate Change : Inferences from Paleoclimate and Regional Aspects / edited by André Berger, Fedor Mesinger, Djordje Sijacki.

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/53467

4/ Climate change : observed impacts on planet Earth / edited by Trevor M. Letcher.

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/53468 5/

 Communicating climate change : the path forward / Susanna Priest ;with contributions by Neil Stenhouse and Jessica Thompson.

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/53469

6/ Climate change mitigation : greenhouse gas reduction and biochemicals / edited by Jimmy Alexander Faria Albanese and M. Pilar Ruiz.

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/53474

7/ Climate Change Mitigation : Policies and Progress / Organisation for Economic Co-operation and Development

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/53477

8/ Assessing Climate Change [electronic resource] : Temperatures, Solar Radiation and Heat Balance / by Donald Rapp.

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/53475

9/ Mitigating Climate Change : The Emerging Face of Modern Cities / edited by Anshuman Khare, Terry Beckman.

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/53478

10/ A Wet Look At Climate Change

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/19005

11/ Climate Change and Technological Options

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/27276

12/ Implementing Climate Change Measures in the EU

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/31673

13/ Economics and Management of Climate Change

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/28216

14/ Influence of Climate Change on the Changing Arctic and Sub-Arctic Conditions

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/30635

15/ Climate Change and Energy Pathways for the Mediterranean

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/27275

16/ Managing Forest Ecosystems: The Challenge of Climate Change

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/27483

17/ Seasonal Forecasts, Climatic Change and Human Health

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/29463

18/ Climatic Changes and Water Resources in the Middle East and North Africa

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/27283

19/ The Economics of Climate Change Policies

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/30498

20/ Climate change adaptation strategies : an upstream-downstream perspective / Nadine Salzmann [and four others], editors.

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/53479

 

Trân trọng!

Các tin khác

Tài liệu điện tử mới

Cho vay phục vụ nhu cầu đời sống tại Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam chi nhánh Phú Thọ

Cho vay phục vụ nhu cầu đời sống tại Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam chi nhánh Phú Thọ

Tác giả: Phan Thị Hồng Liên

NXB: Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh

Một số chỉ tiêu sinh lý và sinh hóa máu của vịt Cổ Lũng

Một số chỉ tiêu sinh lý và sinh hóa máu của vịt Cổ Lũng

Tác giả: Nguyễn Bá Mùi;Đỗ Ngọc Hà;Nguyễn Văn Duy

NXB:

Sử dụng nấm Pleurotus eryngii trong chế biến rơm làm thức ăn cho gia súc nhai lại

Sử dụng nấm Pleurotus eryngii trong chế biến rơm làm thức ăn cho gia súc nhai lại

Tác giả: Nguyễn Thị Huyền;Nguyễn Thị Tuyết Lê;Bùi Quang Tuấn

NXB:

Đánh giá khả năng giao tiếp (Quorum sensing) giữa vi khuẩn gây bệnh hoại tử gan tụy cấp với Vibrio alginolyticus

Đánh giá khả năng giao tiếp (Quorum sensing) giữa vi khuẩn gây bệnh hoại tử gan tụy cấp với Vibrio alginolyticus

Tác giả: Trần Thị Thúy Hà;Nguyễn Thị Hạnh;Phạm Thế Việt;Phan Thị Vân;Trương Thị Mỹ Hạnh

NXB:

Đa dạng di truyền và khả năng kết hợp về năng suất, chất lượng của các dòng dưa thơm (Cucumis melo L.)

Đa dạng di truyền và khả năng kết hợp về năng suất, chất lượng của các dòng dưa thơm (Cucumis melo L.)

Tác giả: Nguyễn Thị Nguyệt Anh;Phạm Quang Tuân;Vũ Văn Liết;Nguyễn Trung Đức;Đoàn Thị Yến

NXB:

Định danh loài cá chạch sông dựa trên gen ty thể COI

Định danh loài cá chạch sông dựa trên gen ty thể COI

Tác giả: Vũ Thị Trang;Nguyễn Thị Thu Thủy;Trần Thị Thúy Hà

NXB:

Đặc điểm ngoại hình và khả năng sản xuất của gà Đông Tảo lai tại Thái Nguyên

Đặc điểm ngoại hình và khả năng sản xuất của gà Đông Tảo lai tại Thái Nguyên

Tác giả: Từ Trung Kiên;Trần Thị Hoan;Phạm Văn Hiểu;Nguyễn Thị Mai Hoa

NXB:

Nghiên cứu nhện (Araneae) ở khu du lịch Đại Lải, tỉnh Vĩnh Phúc

Nghiên cứu nhện (Araneae) ở khu du lịch Đại Lải, tỉnh Vĩnh Phúc

Tác giả: Phạm Đình Sắc;Nguyễn Thị Yến

NXB:

Hệ thống cây trồng thông minh thích ứng với biến đổi khí hậu

Hệ thống cây trồng thông minh thích ứng với biến đổi khí hậu

Tác giả: Trần Thị Lanh;Đàm Hà Lương Thanh;Nguyễn Quang Hưng;Trần Văn Điền

NXB:

Đa dạng thảm thực vật và hệ thực vật vịnh Bái Tử Long, tỉnh Quảng Ninh

Đa dạng thảm thực vật và hệ thực vật vịnh Bái Tử Long, tỉnh Quảng Ninh

Tác giả: Hoàng Văn Hải;Nguyễn Thế Hưng;Lê Ngọc Công

NXB:

Bức tranh cuộc sống cung đình trong Đêm hội long trì của Nguyễn Huy Tưởng

Bức tranh cuộc sống cung đình trong Đêm hội long trì của Nguyễn Huy Tưởng

Tác giả: Phạm Thị Thúy Nga

NXB: Đại học Khoa học

Tình vợ chồng trong một số tác phẩm chữ tình thế kỷ XVIII

Tình vợ chồng trong một số tác phẩm chữ tình thế kỷ XVIII

Tác giả: Phạm Thị Hồng Vân

NXB: Đại học Sư phạm

Quản lý nhà nước về quy hoạch và phát triển đô thị tại thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh

Quản lý nhà nước về quy hoạch và phát triển đô thị tại thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh

Tác giả: Phạm Thị Chung Anh

NXB: Đại học Kinh tế và Quản trị kinhdoanh

Phát triển chăn nuôi bò thịt giống địa phương trên địa bàn huyện Pác Nặm tỉnh Bắc Kạn

Phát triển chăn nuôi bò thịt giống địa phương trên địa bàn huyện Pác Nặm tỉnh Bắc Kạn

Tác giả: Phạm Minh Tuân

NXB: Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh