Đăng ký gia nhập chi hội thông tin thư viện các trường đại học cao đẳng trung du miền núi phía bắc
Hướng dẫn tìm tài liệu
Tìm tin theo chủ đề

Trang chủ

Một số hình ảnh tuần phim về Môi trường tại Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên


Thứ ba, 6/21/2011, 8:43:50 AM

Để thiết thực hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 5/6 và Năm quốc tế về Rừng 2011, nhằm tuyên truyền, vận động góp phần nâng cao nhận thức cho học sinh, sinh viên Đại học Thái Nguyên về bảo vệ môi trường và phát triển bền vững.


Phòng Dịch vụ Thông tin – Trung tâm Học liệu  đã tổ chức chiếu tuần phim về môi từ 6/6/2011 đến 10/6/2011. Tuần phim đã thu hút được đông đảo bạn đọc đến xem và có những trao đổi về thiết thực về việc góp phần nâng cao nhận thức của cộng đồng về bảo vệ môi trường và phát triển bền vững.

Một số hình ảnh của tuần phim:

 

TTHL
 

Các tin khác

Tài liệu điện tử mới

Nghiên cứu khả năng hấp phụ Fe(III), Ni(II) của than chế tạo từ bẹ chuối

Nghiên cứu khả năng hấp phụ Fe(III), Ni(II) của than chế tạo từ bẹ chuối

Tác giả: Thiềng,Lê Hữu; Huế,Trần Thị; Nhạn,Hoàng Thị

NXB:

A Quasi-Residual Principle in Regularization for a Common Solution  of a System of Nonlinear Monotone Ill-Posed Equations

A Quasi-Residual Principle in Regularization for a Common Solution of a System of Nonlinear Monotone Ill-Posed Equations

Tác giả: Bường,Nguyễn; Hương,Trần Thị; Thủy,Nguyễn Thị Thu

NXB:

Kết quả nuôi cấy đơn bào Histomonas meleagridis trong môi trường Dwyers và gây nhiễm cho gà ở Thái Nguyên

Kết quả nuôi cấy đơn bào Histomonas meleagridis trong môi trường Dwyers và gây nhiễm cho gà ở Thái Nguyên

Tác giả: Lan,Nguyễn Thị Kim; Tính,Trương Thị; Giang,Đỗ Thị Vân; Ngà,Nguyễn Thị Bích

NXB:

Steroidal glycosides from  M arsdenia tenacissima

Steroidal glycosides from M arsdenia tenacissima

Tác giả: Khang,Phạm Văn

NXB: