Đăng ký gia nhập chi hội thông tin thư viện các trường đại học cao đẳng trung du miền núi phía bắc
Hướng dẫn tìm tài liệu
Tìm tin theo chủ đề

Trang chủ

Một số hình ảnh sinh viên học tập tại Trung tâm Học liệu - Đại học Thái Nguyên


Thứ năm, 5/29/2014, 2:31:40 PM

Các bạn sinh viên ôn bài tại các dãy bàn đặt ở 3 tầng của Trung tâm

 Phòng học nhóm là sự lựa chọn cho các sinh viên dùng để củng cố, bàn luận, trao đổi bài tập

Dãy bàn máy tính mùa thi lúc nào cũng chật kín, các bạn sinh viên vừa dùng để ôn bài vừa dùng để giải trí những lúc giải lao

Những lúc mệt mỏi các bạn sinh viên ngủ gục trên bàn

 

Thực hiện: Thanh Bắc - Hồng Mạnh

Các tin khác

Tài liệu điện tử mới

Nghiên cứu khả năng hấp phụ Fe(III), Ni(II) của than chế tạo từ bẹ chuối

Nghiên cứu khả năng hấp phụ Fe(III), Ni(II) của than chế tạo từ bẹ chuối

Tác giả: Thiềng,Lê Hữu; Huế,Trần Thị; Nhạn,Hoàng Thị

NXB:

A Quasi-Residual Principle in Regularization for a Common Solution  of a System of Nonlinear Monotone Ill-Posed Equations

A Quasi-Residual Principle in Regularization for a Common Solution of a System of Nonlinear Monotone Ill-Posed Equations

Tác giả: Bường,Nguyễn; Hương,Trần Thị; Thủy,Nguyễn Thị Thu

NXB:

Kết quả nuôi cấy đơn bào Histomonas meleagridis trong môi trường Dwyers và gây nhiễm cho gà ở Thái Nguyên

Kết quả nuôi cấy đơn bào Histomonas meleagridis trong môi trường Dwyers và gây nhiễm cho gà ở Thái Nguyên

Tác giả: Lan,Nguyễn Thị Kim; Tính,Trương Thị; Giang,Đỗ Thị Vân; Ngà,Nguyễn Thị Bích

NXB:

Steroidal glycosides from  M arsdenia tenacissima

Steroidal glycosides from M arsdenia tenacissima

Tác giả: Khang,Phạm Văn

NXB: