Đăng ký gia nhập chi hội thông tin thư viện các trường đại học cao đẳng trung du miền núi phía bắc
Hướng dẫn tìm tài liệu
Tìm tin theo chủ đề

Trang chủ

Một số hình ảnh cán bộ, viên chức TTHL khám sức khỏe định kỳ năm 2014


Thứ tư, 1/8/2014, 2:40:07 PM

Sáng nay, ngày 08/01, Trung tâm Học liệu đã tiến hành tổ chức khám sức khoẻ định kỳ cho toàn thể cán bộ, viên chức, hợp đồng lao động tại bệnh viện trường đại học Y dược Thái Nguyên.

Chăm lo đời sống và sức khoẻ cho mỗi cán bộ, viên chức, hợp đồng lao động luôn là công tác mà Ban Giám đốc cùng các tổ chức Đảng, Công đoàn và Đoàn Thanh niên tại Trung tâm Học liệu - Đại học Thái Nguyên xác định là nhiệm vụ trọng tâm trong việc xây dựng một đội ngũ tập thể cán bộ, viên chức đoàn kết; mạnh khỏe để nhằm nâng cao hiệu quả, chất lượng công việc.

Một số hình ảnh tại bệnh viện trường đại học Y dược Thái Nguyên:

 

 

 

 

 

 

Thanh Bắc (P. CNTT)

Các tin khác

Tài liệu điện tử mới

Nghiên cứu khả năng hấp phụ Fe(III), Ni(II) của than chế tạo từ bẹ chuối

Nghiên cứu khả năng hấp phụ Fe(III), Ni(II) của than chế tạo từ bẹ chuối

Tác giả: Thiềng,Lê Hữu; Huế,Trần Thị; Nhạn,Hoàng Thị

NXB:

A Quasi-Residual Principle in Regularization for a Common Solution  of a System of Nonlinear Monotone Ill-Posed Equations

A Quasi-Residual Principle in Regularization for a Common Solution of a System of Nonlinear Monotone Ill-Posed Equations

Tác giả: Bường,Nguyễn; Hương,Trần Thị; Thủy,Nguyễn Thị Thu

NXB:

Kết quả nuôi cấy đơn bào Histomonas meleagridis trong môi trường Dwyers và gây nhiễm cho gà ở Thái Nguyên

Kết quả nuôi cấy đơn bào Histomonas meleagridis trong môi trường Dwyers và gây nhiễm cho gà ở Thái Nguyên

Tác giả: Lan,Nguyễn Thị Kim; Tính,Trương Thị; Giang,Đỗ Thị Vân; Ngà,Nguyễn Thị Bích

NXB:

Steroidal glycosides from  M arsdenia tenacissima

Steroidal glycosides from M arsdenia tenacissima

Tác giả: Khang,Phạm Văn

NXB: