Đăng ký gia nhập chi hội thông tin thư viện các trường đại học cao đẳng trung du miền núi phía bắc
Hướng dẫn tìm tài liệu
Tìm tin theo chủ đề

Trang chủ

Đào tạo nghiệp vụ thư viện – thiết bị trường học


Thứ hai, 7/26/2010, 10:32:27 AM

Chương trình đào tạo nghiệp vụ thư viện – thiết bị trường học bao gồm các khóa học như sau:

CÁC KHÓA HỌC

1. Xây dựng và vận hành thư viện điện tử

Nội dung:

 •  Khái quát về thư viện điện tử
 •  Cơ sở vật chất, trang thiết bị, nguồn tài nguyên trong thư viện điện tử
 •  Kỹ năng quản lý và điều hành thư viện điện tử
 •  Phát triển bền vững và marketing
 •  Lý thuyết và thực hành

Yêu cầu học viên: Là cán bộ quản lý đơn vị, quản lý thư viện

2. Tổ chức biên mục và xử lý tài liệu theo các chuẩn quốc tế (thư viện truyền thống và thư viện điện tử)

Nội dung:

 • Biên mục nguồn
 • Biên mục sao chép
 • Xử lý kỹ thuật tài liệu
 • Các chuẩn biên mục quốc tế: AACR2, ISBD, MARC 21, DDC, Tiêu đề đề mục của Thư viện Quốc hội Mỹ, Dublin Core, RDA …
 • Lý thuyết và thực hành trên phần mềm

Yêu cầu học viên: Có bằng trung cấp thư viện, thiết bị trường học trở lên hoặc tốt nghiệp đại học các ngành khác

3. Ứng dụng công nghệ thông tin trong thư viện

Nội dung:

 • Quản lý vận hành máy trạm trong thư viện
 • Quản trị hệ thống mạng trong thư viện
 • Quản trị hệ thống Windows trong thư viện
 • Phần mềm quản lý thư viện
 • Lý thuyết và thực hành

Yêu cầu học viên: Có bằng trung cấp CNTT trở lên hoặc đã làm việc trong lĩnh vực CNTT tại cơ quan thông tin, thư viện

4. Dịch vụ thông tin (Công tác bạn đọc)

Nội dung:

 • Tổ chức, sắp xếp tài liệu trong thư viện
 • Dịch vụ lưu hành, hướng dẫn và quản lý bạn đọc
 • Tìm kiếm, khai thác và sử dụng thông tin trong thư viện
 • Lý thuyết và thực hành

Yêu cầu học viên: Có trình độ trung cấp thư viện, thiết bị trường học trở lên hoặc tốt nghiệp đại học các ngành khác

5. Thiết bị trường học

Nội dung:

 • Lý luận về thiết bị dạy học và công tác thiết bị dạy học
 • Phần mềm công tác quản lý thiết bị dạy học
 • Lý thuyết và thực hành

Yêu cầu học viên: Có trình độ trung cấp thư viện, thiết bị trường học trở lên hoặc tốt nghiệp đại học các ngành khác

Ghi chú:

 • Kết thúc khóa học, học viên được cấp chứng nhận chuyên ngành Thư viện – Thiết bị trường học để thi, tuyển dụng vào ngạch nhân viên thư viện, nhân viên thiết bị trường học của các cơ quan Thông tin- Thư viện, thư viện các trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, thư viện các trường Cao đẳng – Đại học …
 • Chứng nhận do Trung tâm Học liệu - Đại học Thái Nguyên cấp, có giá trị lâu dài trên toàn quốc.
 • Nếu số lượng học viên đông, học viên sẽ được giảm học phí.

Mọi chi tiết xin liên hệ:

Ông Lã Hoàng Tuấn Hiệp, Chuyên viên Phòng Quản lý Dự án

ĐT: 0915 080 998; 02802 221 686

TTHL

 
Các tin khác

Tài liệu điện tử mới

Nghiên cứu khả năng hấp phụ Fe(III), Ni(II) của than chế tạo từ bẹ chuối

Nghiên cứu khả năng hấp phụ Fe(III), Ni(II) của than chế tạo từ bẹ chuối

Tác giả: Thiềng,Lê Hữu; Huế,Trần Thị; Nhạn,Hoàng Thị

NXB:

A Quasi-Residual Principle in Regularization for a Common Solution of a System of Nonlinear Monotone Ill-Posed Equations

A Quasi-Residual Principle in Regularization for a Common Solution of a System of Nonlinear Monotone Ill-Posed Equations

Tác giả: Bường,Nguyễn; Hương,Trần Thị; Thủy,Nguyễn Thị Thu

NXB:

Kết quả nuôi cấy đơn bào Histomonas meleagridis trong môi trường Dwyers và gây nhiễm cho gà ở Thái Nguyên

Kết quả nuôi cấy đơn bào Histomonas meleagridis trong môi trường Dwyers và gây nhiễm cho gà ở Thái Nguyên

Tác giả: Lan,Nguyễn Thị Kim; Tính,Trương Thị; Giang,Đỗ Thị Vân; Ngà,Nguyễn Thị Bích

NXB:

Steroidal glycosides from M arsdenia tenacissima

Steroidal glycosides from M arsdenia tenacissima

Tác giả: Khang,Phạm Văn

NXB: