Đăng ký gia nhập chi hội thông tin thư viện các trường đại học cao đẳng trung du miền núi phía bắc
Hướng dẫn tìm tài liệu
Tìm tin theo chủ đề

Trang chủ

Danh sách sinh viên dự thi tốt nghiệp đợt 2 năm 2015


Thứ tư, 9/23/2015, 3:21:29 PM
Lịch thi và địa điểm thi tốt nghiệp đợt 2 năm 2015 cho sinh viên hệ Từ xa - Viện Đại học Mở Hà Nội như sau:
 
  • Thời gian:
 
+ 16h ngày 25/9/2015: các sinh viên tập trung nghe phổ biến quy chế thi
+ Ngày 26/9/2015:các sinh viên sẽ thi 2 môn chuyên ngành (Theo lịch cụ thể của Viện Đại học Mở quy định)
 
  • Địa điểm thi:
 
+ Trung tâm GDTX tỉnh Vĩnh Phúc.
 
(File đính kèm bên dưới)
Các tin khác

Tài liệu điện tử mới

Nghiên cứu khả năng hấp phụ Fe(III), Ni(II) của than chế tạo từ bẹ chuối

Nghiên cứu khả năng hấp phụ Fe(III), Ni(II) của than chế tạo từ bẹ chuối

Tác giả: Thiềng,Lê Hữu; Huế,Trần Thị; Nhạn,Hoàng Thị

NXB:

A Quasi-Residual Principle in Regularization for a Common Solution  of a System of Nonlinear Monotone Ill-Posed Equations

A Quasi-Residual Principle in Regularization for a Common Solution of a System of Nonlinear Monotone Ill-Posed Equations

Tác giả: Bường,Nguyễn; Hương,Trần Thị; Thủy,Nguyễn Thị Thu

NXB:

Kết quả nuôi cấy đơn bào Histomonas meleagridis trong môi trường Dwyers và gây nhiễm cho gà ở Thái Nguyên

Kết quả nuôi cấy đơn bào Histomonas meleagridis trong môi trường Dwyers và gây nhiễm cho gà ở Thái Nguyên

Tác giả: Lan,Nguyễn Thị Kim; Tính,Trương Thị; Giang,Đỗ Thị Vân; Ngà,Nguyễn Thị Bích

NXB:

Steroidal glycosides from  M arsdenia tenacissima

Steroidal glycosides from M arsdenia tenacissima

Tác giả: Khang,Phạm Văn

NXB: