Đăng ký gia nhập chi hội thông tin thư viện các trường đại học cao đẳng trung du miền núi phía bắc
Hướng dẫn tìm tài liệu
Tìm tin theo chủ đề

Trang chủ >>Ảnh hưởng của hàm lượng lipid khác nhau trong thức ăn đến sự biến thái và tỉ lệ sống của cua biển (Scylla paramamosain) từ giai đoạn zoea 3 đến cua 1

Ảnh hưởng của hàm lượng lipid khác nhau trong thức ăn đến sự biến thái và tỉ lệ sống của cua biển (Scylla paramamosain) từ giai đoạn zoea 3 đến cua 1
 • Nhan đề :
 • Ảnh hưởng của hàm lượng lipid khác nhau trong thức ăn đến sự biến thái và tỉ lệ sống của cua biển (Scylla paramamosain) từ giai đoạn zoea 3 đến cua 1
 • Tác giả :
 • Lâm Tâm Nguyên;Nguyễn Thị Ngọc Anh;Trần Thị Thanh Hiền
 • Năm xuất bản :
 • 2018
 • Nhà Xuất bản :
 • Từ khóa :
 • Cua biển,Scylla paramamosain,Hàm lượng lipid,Chỉ số biến thái,Tỉ lệ sống
 • Số trang :
 • tr. 957-966

Tài liệu điện tử mới

Nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần Gang thép Thái Nguyên

Nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần Gang thép Thái Nguyên

Tác giả: Đỗ Thị Thúy Phương;Trịnh Thị Thu Hiền

NXB:

Thực trạng công tác quản lý đất lúa trên địa bàn thành phố Thái Nguyên

Thực trạng công tác quản lý đất lúa trên địa bàn thành phố Thái Nguyên

Tác giả: Chu Văn Trung;Nguyễn Huy Trung;Đinh Kim Cúc;Phan Phi Long;Nguyễn Kim Thu

NXB:

Ngữ cảnh giao tiếp trong nền văn hóa Việt Nam

Ngữ cảnh giao tiếp trong nền văn hóa Việt Nam

Tác giả: Đặng Thị Thu Hương;Bùi Thị Kiều Giang

NXB:

Phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần quân đội

Phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần quân đội

Tác giả: Nguyễn Thanh Minh;Nguyễn Anh Sơn;Phạm Quang Hưng

NXB:

Nghiên cứu thực trạng quy hoạch và thực hiện quy hoạch một số khu dân cư trên địa bàn thành phố Thái Nguyên

Nghiên cứu thực trạng quy hoạch và thực hiện quy hoạch một số khu dân cư trên địa bàn thành phố Thái Nguyên

Tác giả: Mai Quý Tùng;Hoàng Công Tuấn Anh;Lê Xuân Trường;Nguyễn Đình Thi

NXB: